0%
Oprez: Izvođenje JavaScript onemogućeno je u vašem pregledniku ili za ovu web stranicu. Možda nećete moći odgovoriti na sva pitanja u ovoj anketi. Provjerite parametre vašeg preglednika.

EUFams II

Predgovor

1. Što je EUFams II?

EUFams II projekt o europskom međunarodnom privatnom obiteljskom i  nasljednom pravu  koju provode znanstvene institucije iz različitih država članica EU i sufinancira ga Europska komisija. Cilj projekta je procijeniti funkcioniranje i učinkovitost instrumenata međunarodnog i europskog obiteljskog prava, otkriti potencijalne probleme i predložiti moguća poboljšanja. Konačno, projekt teži uspostaviti zajednički europski stav, utemeljen na struci, koji će osigurati ujednačenu, koherentnu i dosljednu primjenu europskog obiteljskog prava, sve kako bi se olakšalo prekogranično kretanje osoba unutar EU.

2. Koji je cilj ovog upitnika?

Ovaj upitnik predstavlja prvu fazu EUFams II projekta. Cilj mu je istražiti iskustva stručnjaka * iz  području međunarodnog i europskog obiteljskog prava i dobiti uvide u neke od poteškoća s kojima se suočavaju u svakodnevnoj praksi. Nacionalni i međunarodni seminari biti će usmjereni na saznanja dobivena iz ovog upitnika. Određene teme biti će detaljnije obrađene.

3. Zaštita podataka

Ovaj upitnik je anoniman. Podaci se prikupljaju isključivo u znanstvene svrhe i obrađuju u skladu s propisima o zaštiti podataka.

4. Vrijeme potrebno za ispunjavanje upitnika

Ovisno o području vaših  profesionalnih aktivnosti  i vašem osobnom iskustvu sa europskim obiteljskim pravom, postaviti će Vam se između 10 i 42 pitanja. Ispunjavanje upitnika traje između 5 i 15 minuta.

*izrazi koji se koriste u ovom upitniku su neutralni i odnose se jednako na muški i ženski spol